Queen Style Catering

QUEEN STILE CATERING

 

е нова компания , която е част от Queen Burger, основана през 1991г. Фирмата предлага изключително разнообразни, идейни и качествени услуги в областта на кетъринг обслужването.
Ние гарантираме безусловна коректност и бързина при изпълнение на Вашата поръчка.Неизменна част от услугите, които адресираме до Вас са перфектна организация, отлично качество на предлаганото меню, акуратност и внимание.
Изпълняваме своите ангажименти в срок, с изключителен професионализъм, което се дължи на високата квалификация и компетентност на нашите служители.Оказваме пълно съдействие при реализиране на плани-раните от Вас изяви.
Отговаряме на изискванията за време и обем на поръчката.В нашата работа се ръководим от желанията на клиента, а в условията на криза се съобразяваме с вашите изисквания и можем да предложим меню съобра-зено с вашия бюджет.
Основен фактор в нашата работа е личната ни ангажираност, спазване на срокове, качествено обслужване.Екипът ни се състои от отговорни, предприемчиви, млади и коректни хора, които влагат в работата си освен професионализъм, много емоция, сърце и душа.
За нас е предизвикателство и огромна отговорност всяка поета поръчка , поради нестандартните и сложни решения които екипът ни предлага.
Проявяваните гъвкавост, професионализъм и креативност от нашите служители, ни правят надежден и желан партньор.

 

 

Полезни връзки

Полезни връзкиСофия,
ул. Свети Киприян №60

тел.:
0898 56 37 72

02 / 975 08 40

queenburger1991@abv.bg
www.queenburger.eu